Yer Kabuğunda Neler Var? Neler Yaşanıyor?
10 05 2011

Yer Kabuğunda Neler Var? Neler Yaşanıyor?

http://www.kursunkalem.com/UserFiles/Image/cografya/rockcyc-tr1.jpg

YERKABUĞU VE YERKABUĞUNUN BİLEŞİMİ

Yerkabuğunun incelenmesi demek taşların ve minerallerin incelenmesi demektir.

YERKABUĞU (LİTOSFER )

  • Yerkürenin en ince ve en hafif tabakasıdır.
  •  Kalınlığı okyanus diplerinde ve dağların bulunduğu yerlerde farklıdır.
  • Ortalama kalınlığı 33 – 41 km dir.
  •  İki kısma ayrılır.

SİAL

  • Bileşiminde Silisyum ve Alüminyum vardır.
  • Yoğunluğu 2,7– 2,8  gr/cm3 dür.
  • Hafif ve renkli taşlardan oluşmuştur: Granit ,kireçtaşı gibi.

SİMA

  • Bileşiminde Silisyum ve Magnezyum bulunur.
  • Yoğunluğu 3 – 3.5 gr/cm3 dür.
  • Ağır ve koyu taşlardan oluşmuştur. Gabro , Diorit , Bazalt gibi.

YERKABUĞUNUN BİLEŞİMİ

Yerkabuğunu oluşturan elementler ve oranları şu şekildedir.

·         Oksijen---%47

·         Silisyum---%28

·         Aliminyum---%8.1

·         Demir---%5

·         Kalsiyum---%3.6

·         Sodyum---%3.6

·         Potasyum---%2.6

·         Magnezyum---%2.1

·         Diğerleri---%0.8

MİNERAL

·         Yerkabuğu içerisinde yer alan elementler bir araya gelerek mineralleri oluşturur.

·         Bir çok mineral kristalli yapıdadır.

·         Örneğin,işlendiği zaman çok değerli olan elmas ve yakut,kristalin şekilli minerallerdir.

http://www.mta.gov.tr/mineraller/mineraller.html

TAŞ VEYA KAYAÇ

·         Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere TAŞ ya da KAYAÇ denir.

·         Kayaçlar genelde iki veya daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşur.

·         Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni mağmadır.

·         Taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler kazanarak çeşitli adlar almıştır.

OLUŞUMLARINA GÖRE TAŞLAR

1350
0
0
Yorum Yaz