egitimci
07 03 2014

İçilebilir su kaynaklarının nasıl artırılabileceğini,su kaynakla

İçilebilir su kaynaklarının nasıl artırılabileceğini,su kaynaklarını ihtiyaca göre kullanmanın önemini ve sularda sertliğin nasıl giderilebileceğini araştırınız.                                                                                                                       1. Baraj yapımı ve akarsu yönlerinin değiştirilmesi 2. Deniz suyundan arıtımla tatlı su üretme 3. Tasarruf önlemleri alma. Bunların başlıcaları:   Tarım teknolojisinde az su tüketen sulama yöntemlerinin (damla sulama ve püskürtme gibi) geliştirilmesi Sanayi sektöründe az su kullanan üretim teknolojisi geliştirilmesi geri kazanımlı su yöntemlerinden yararlanma Ev idaresinde musluklara duş başlıklarına havalı ek gereçler takılması tuvalet rezervuarlarının hacimlerini 9 litreye kadar küçülten teknolojinin kullanılması. Böylece % 50-60 su tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır. Çok su isteyen çim alanlarının azaltılması kurakçıl çim türlerinin geliştirilmesi Sıcak bölgelerdeki barajlarda buharlaşma ile su kaybını önlemek için barajların yüzeyine özel yağlar dökülmesi El yıkamadan önce sabunun ele alınması sonra musluğun açılması Diğer Önle... Devamı

07 03 2014

şehir şebeke sularında klorlama işleminin nasıl yapıldığı ve doğ

şehir şebeke sularında klorlama işleminin nasıl yapıldığı ve doğal kaynaklarımız olan sularımızı nasıl koruyabileceğimizle ilgili araştırma yapınız SU ARITMA TESİSİNİN AKIŞ ŞEMASI   Barajdan gelen suyun havalandırılması. Su karışımının oksitlenmeye yardımcı olması ve dezenfeksiyon amacıyla klorlanması. Sülfürik asit ile pH ayarlanması. Pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) ve pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması. Kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun yatay tabanlı durultucu tanklarında durulması. Eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra klorlama Potasyum Permanganat (KMnO4) ve Aktif Karbon dozlaması da yapılabilir. Hızlı (D tipi) filtrelerde filtreleme yapılması. Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH ayarlanması. Suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması. Kontak tankı içinde tankın orta noktasından ilave klor uygulanabilir. Klorlama Uygulamaları Klorlama amaca bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan başlıcaları aşağıda verilmiştir. Basit Klorlama: Arıtma gerekmeyen temiz sulara veya filtrasyon gibi basit bir arıtmadan sonra yapılan klorlama basit klorlama olarak adlandırılır. Bu uygulamada artık klor serbest klor şeklindedir. Serbest Artık Klor Klorlaması: Arıtmadan geçmiş sulara sonuçta kalacak artık klorun en az %80’inin serbest klor olacağı şekilde yapılan klorlamadır. Bu uygulamada sudaki amonyak ve organik azot önem taşır. Yöntem Kırılma Noktası klorlaması olarak da adlandırılır. Serbest Artık Klor Klorlaması ve Klor Giderme: Bu yöntem serbest artık klorlaması ile aynı şekilde uygulanır. Ancak klorlama sonrası serbest klorun bir kısmı giderilir. Bu uygulama Süper Klorlama ve klor giderme olarak da bilinmektedir. Kloraminasyon: Bu uy... Devamı

25 02 2014

Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği

Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere gürültü denir. Şehirlerin büyümesi ve teknolojik gelişmeler gürültüyü artırır. • Gürültülü ortamlarda bulunanların işitme yeteneğinde bozukluklar görülür. • Gürültü, insanların gergin ve sinirli olmasına neden olur. • Gürültülü ortamlarda çalışanların dikkatleri dağılır. • Gürültülü ortamlarda bulunmak ve yüksek sesle walkman dinlemek kulak zarını zedeleyebilir. SES KİRLİLİĞİ       Amacı dışında kullanılan yüksek ses, ses kirliliğine neden olur. Kalabalık şehirler ve gelişen teknoloji ses kirliliğinin artmasına neden olur. • Ses kirliliği, ruh ve beden sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. • Gürültülerden etkilenmemek için binalara ses yalıtımı yapılır. Sesin bulunduğu ortamdan geçişini engellemek amacıyla binaların yalıtım maddeleriyle kaplanmasına ses yalıtımı denir.... Devamı

25 02 2014

Sesin işitmedeki rolü-4.SINIF KONU ANLATIMI

 Ses kaynaklarından çıkan ses, havada yayılarak kulağımıza kadar gelir ve kulak zarını titreştirir. Kulak zarındaki titreşimler kulağın iç kısımlarına iletilir. Bu titreşimler belirli bir ileti taşır. Bu iletiler beyne ulaştığında ses işitilmiş olur.    Bir canlının kulağının büyük olması o canlının daha iyi duyabileceği anlamına gelmez. Fillerin kulakları insanlarınkinden çok büyük olmasına rağmen, ancak insanların işitebileceği sesleri işitirler. Fillerin kulaklarının büyük olması üzerlerine konan böcekleri uzaklaştırmalarına ve serinlemelerine yardımcı olur.  Ses, havada yayılırken havayı oluşturan moleküllerin titreşmesine neden olur. Titreşen moleküller çevresindeki diğer moleküllere enerji aktarır. Ancak ses kaynağından uzaklaştıkça enerji aktarımında azalma meydana gelir.  Bulunduğumuz odada çalışmakta olan televizyondan çıkan ses çok az enerji kaybederek kulağımıza gelir. Böylece televizyonun sesini kolayca duyabiliriz. Ancak televizyondan uzaklaştıkça sesini duymakta zorluk çekeriz. Bunun sebebi kaynaktan uzaklaştıkça sesin enerji kaybetmesidir.  Aynı ses kaynağının ürettiği sesin farklı uzaklıklardan farklı şekilde duyulmasını sağlayan özelliğe sesin şiddeti denir.  Kolumuz aşağıda iken kol saatimizin sesini işitemeyiz. Kol saatimizden çıkan sesler saatten çıktıktan sonra her yöne yayılarak enerjisini kaybeder. Çok az bir kısmı kulağımıza ulaşır.  Kol saatimizi kulağımıza dayadığımızda saatten çıkan ses çok az enerji kaybederek kulağımıza ulaşır. Böylece kol saatimizin sesini işitebiliriz.  Bir dosya kağıdını rulo yapıp bir ucunu kol saatinin üzerine, diğer ucunu kulağımıza dayarsak saatin sesini işitebiliriz. Ancak kağıt rulo çok uzun olursa saatin sesini işitemeyiz. Bunun sebebi sesin yol... Devamı

25 02 2014

Titreşim ve ses oluşumu ilişkisi-4.SINIF KONU ANLATIMI

Titreşen bir nesnenin başlattığı titreşimler dizisine ses denir. Sesin oluşabilmesi için titreşim hareketi gereklidir. Titreşim bir nesnenin ileri geri hareketidir. Titreşim yapan ses kaynakları havayı titreştirir. Titreşen hava yayılarak kulağımıza gelir ve bir etki oluşturur. Böylece ses işitilir.  Konuşurken elimizi boğazımıza dokundurduğumuzda gırtlağımızda bir titreşim meydana geldiğini hissederiz. Gırtlağımızda ses telleri adı verilen iki tane kas şeridi vardır. Konuşurken gırtlağımızdaki bu ses telleri hızla titreşir ve sesi meydana getirir.  Ses telleri ne kadar hızlı titreşirse ses o kadar yüksek çıkar. Kadınların ses telleri kısa ve ince, erkeklerin ses telleri ise uzun ve kalındır. Bu yüzden kadınların ve erkeklerin sesleri birbirinden farklıdır.  Saz, gitar, keman, mandolin ve davul gibi birçok müzik aletinde titreşim hareketi görülebilir. Ancak flüt, kaval, ney gibi birçok müzik aletinde titreşim hareketi görülmez.  Saz, gitar, mandolin, keman gibi müzik aletlerinde titreşen teller ses çıkarır.  Klarnet gibi bazı üflemeli müzik aletlerinin ağız kısmında ağaçtan yapılmış ince bir parça bulunur. Müzik aletine üflendiğinde bu parça aletin içindeki havayı titreştirerek ses çıkarır.    Flüt, kaval, ney gibi üflemeli çalgılarda, klarnette olduğu gibi ağaçtan yapılmış bir parça yoktur. Bu çalgılara üflendiğinde aletin içindeki hava titreşerek ses çıkarır.    Davul gibi vurmalı müzik aletlerinde deri bulunmaktadır. Deriye Vurulduğunda titreşerek ses çıkarır.    Radyonun ya da televizyonun sesini işitebiliriz. Ancak çıkardıkları ses dalgalarını göremeyiz. Bu gibi aletlerin çıkardıkları sesleri etkilerinden anlayabiliriz. Örneğin, çalmakta olan... Devamı

25 02 2014

Çevremizdeki farklı sesler ve ses kaynakları-4.SINIF KONU ANLATI

                                                              Ses çıkaran her madde veya cisme ses kaynağı adı verilir. Ses kaynaklarının çıkardığı sesler birbirinden farklıdır. Bazı sesler doğaldır. Bazıları ise insanlar tarafından yapay olarak oluşturulabilmektedir.  1.Doğal Ses Kaynakları: Kuş sesleri, deredeki suyun sesi,rüzgarın sesi, dalgaların sesi doğal seslerdir. Doğal sesleri üreten varlıklara doğal ses kaynakları denir.  2.Yapay Ses Kaynakları: Müzik aletlerinden çıkan sesler, taşıtların çıkardığı sesler, hoparlörün, radyonun ve televizyonun çıkardığı sesler yapay seslerdir. Yapay sesleri üreten varlıklara yapay ses kaynakları denir. Devamı

25 02 2014

Aydınlatma ve teknolojilerinin yaşamımıza etkisi-4.Sınıf

 Aydınlatma güneş şeklinde değil mutlaka aşağı doğru olmalıdır.Sadece aydınlatılması gereken yer aydınlatılmalıdır        Bizler çalışırken,kitap okur,yazı yazarken ışığı sol üst tarafımızdan gelmesine dikkat etmeliyiz. ( Sol elle yazanlar için sağ üst) Devamı

25 02 2014

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileri

İlk insanlar ateşi düşen bir yıldırım sayesinde buldu daha sonra odun parçalarını birbirine sürterek ateş yakmayı öğrendiler. Daha sonra çakmak taşını keşfettiler.Sonrada kibriti buldular.Daha sonra uzun süre yanabilen  ağaçlardan meşaleler yaptılar.Hayvan yağlarının içine fitil koyup mum yaptılar. Petrolün bulunmasından sonra uzun süre gaz lambaları kullanıldı.Karpit taşının suya atarak asetilen gazı elde edildi bu gaza uygun lambalar kullanıldı Elektrik bulunduktan sonra Thomas Alva EDİSON adlı ABD li mucit elektrik ampulünü icat etti. Böylece modern aydınlatma devri başladı.  Bilim adamlarının sayesinde günümüzde modern aydınlatma araçlarına kavuştuk.Eski Aydınlatma araçları çok dayanıklı değildiler bitebiliyorlardı.Yangın çıkmasına neden oluyor ayrıcada çıkardıkları duman ve gazla çevreyi kirletiyorlardı.Şimdi kullandığımız aydınlatma araçları hem daha temiz hem de kolay kullanılabilir.   Devamı

25 02 2014

Çevredeki ışık kaynakları-4.SINIF KONU ANLATIMI

Işık, tüm Dünya’nın ve Evren’in enerji kaynağıdır. Görme olayının gerçekleşebilmesi için baktığımız varlıkların bir ışık tarafından aydınlatılması ve bu varlıklardan gözümüze ışık gelmesi gerekir. • Bitkilerin besin ve oksijen üretebilmesi için ışığa ihtiyaçları vardır. • Işık tüm canlıların yaşam kaynağıdır. IŞIK KAYNAKLARI   Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır. En büyük ışık kaynağımız Güneş ‘tir. Işık kaynakları, doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayrılır. 1.Doğal Işık Kaynakları: Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık üretirler. Güneş, yıldızlar, ateş böceği, şimşek, yıldırım ve bazı balıklar doğal ışık kaynaklarıdır. 2.Yapay Işık Kaynakları: Doğal ışık kaynaklarından gece yararlanamayız.Bu nedenle insanlar tarafından yapılmış ışıklara yapay ışık kaynakları denir. Ampul, trafik lambası, mum, meşale, televizyon ekranı, fener yapay ışık  kaynaklarıdır. KENDİNİ AYDINLATAN CİSİMLER   Işık kaynakları sayesinde, ışık kaynağı gibi görünen cisimlere kendini aydınlatan cisimler denir. Ay, gezegenler ve trafik levhaları bunlara örnek olabilir. Ek Bilgiler: • Ay, ışık kaynağı olmadığı halde Güneş’ten aldığı ışıkla aydınlanır ve parlak görünür. • Kendi ışığını üreten Güneş de bir yıldızdır.... Devamı

25 02 2014

Işığın görmedeki rolü-4.SINIF KONU ANLATIMI

Işık; tüm Dünya’nın ve Evren’in enerji kaynağıdır. Bitkiler ışık enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler. Bitkilerin ürettiği besinleri hem kendileri, hem hayvanlar, hem de insanlar kullanırlar.  Işık, birçok buluşun insanlığın hizmetine sunulmasını sağlamıştır.  Karanlıkta Göremeyiz  Etrafımızdaki varlıkları duyu organlarımızla algılarız. Duyu organlarımızdan biri olan gözümüz sayesinde, etrafımızda meydana gelen pek çok şeyi görerek tanırız. Böylece onlar hakkında fikir sahibi oluruz.  Görme olayının gerçekleşebilmesi için baktığımız varlıkların bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılması ve bu varlıklardan gözümüze ışık gelmesi gerekir. Dolayısıyla karanlık ortamda görme olayı gerçekleşmez.    Bulunduğumuz ortamdaki varlıkları net olarak görebilmemiz için ışık miktarının yeterli olması gerekir. Işık miktarı yetersiz olduğunda ya da çok fazla arttığında görme olayı zorlaşır.  Bitkilerin besin ve oksijen üretebilmesi için ışığa ihtiyaçları vardır. Işık tüm canlıların yaşam kaynağıdır.    Geceleyin parkların aydınlatılması için parklardaki lambalar yakılır.    Yerin yüzlerce metre altındaki madenlerde çalışan işçiler, baretlerindeki lamba sayesinde önlerini  görebilirler.    Deniz feneri, yaydığı ışıkla kıyıya yakın seyreden gemilerin kayalardan uzak durmasını sağlar.... Devamı