egitimci
27 11 2014

2014-2015 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-İndir-Download

2014-2015 12.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/gXiLjR/12.S_n_fFizikDersi1.D_nem2.Yaz_l_.doc.html 2014-2015 12.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/eJUPIi/12.S_n_fKimya1.D_nem2.Y.doc.html 2014-2015 12.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/gXiLjR/12.S_n_fBiyoloji.doc.html 2014-2015 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/SreOsf/DilveAnlat_mDersi1.D_nem2.Y.doc.html 2014-2015 12.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/eJUPIi/.S_n_fGeometri1.D_nem2.Yaz_l_Sorular_-1.doc.html 2014-2015 12.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/gETbPp/MatematikDersi1.D_nem2.Yaz_l.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/KfFEH3/FizikDersi1.D_nem2.Y.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/yffLfK/11sinkimya1_2.docx.html 2014-2015 11.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/iLXeif/BiyolojiDersi1.Dnem2.Y.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/iLXeif/DilveAnlat_mDersi1.D_nem2.Y.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/yffLfK/11.S_n_fGeometri1.D_nem2.Y.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/KfFEH3/seMatematikDersi1.D_nem2.Yaz_l_Sorular_.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/hqiwfO/Trafikve_lkYard_m1.D_nem2.Ya.doc.html 2014-2015 11.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server29/KfFEH3/_ngilizceDersi1.D_nem2.Yaz.doc.html 2014-2015 10.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://s3.dos... Devamı

26 11 2014

TEOG Sınav Soruları ve Cevapları Ortak Sınav (26 Kasım 2014)

Yurt genelinde 2014 2015 yılı için ilk 6 derslik Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı 26 Kasım bugün ilk bölümü olan Türkçe, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi sınavı yapıldı. TEOG soruları 2014 bu sayfada olacak. Sınava giren tüm öğrencilerin yorumları ile birlikte 2014 TEOG sınav soruları (Türkçe Din Kültürü Matematik) TEOG sınavıbugün yapıldı. Öğrenciler sınavdan çıktı. Sınav heyecanını yenmek için sınavı abartmamak gerekiyor. TEOG sınavlarına normal okul sınavına giriyormuş gibi düşünürsek stresi azaltmış oluruz. Günlük hayatınıza devam edilmeli beslenmenize dikkat etmenizde fayda olacaktır. Sınav sabahı, rahat hareket edeceğiniz ve kahvaltınızı rahatça yapabileceğiniz bir saatte uyanın. Mutlaka süt, yumurta, peynir, baldan oluşan bir kahvaltı yapın. TEOG Sınavı’nda başarıyı etkileyen en önemli etkenler arasında sınav stresi geliyor. Milyonlarca çocuğu ve aileyi ilgilendiren sınavda sıkça yapılan hatalar olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. “Sınav sırasında soruyu anlamak soruyu çözmek demektir. Aceleci olmadan sorunun ne istediğini en iyi şekilde kavramak gerekiyor. Her testin ilk beş sorusunda hata oranı yüksek olabilir. Bu yüzden testi bitirdikten sonra daha sakin olacağınız için o ilk beş soruya tekrar dönün. Aileler son gün artık çocuklarına ders çalışın diye baskı yapmasınlar” dedi. “Uzun sorulardan çocuklar genelde korkar. Burada önemli olan çocukların soru kökünü iyi anlamaları. Bu yüzden soru kökünü dikkatli ve doğru okumaları gerekiyor. Sorunun ne istediğini tespit ettikten sonra zamanı ayarlamanız gerekiyor. Sınavda sorularla inatlaşmak yerine turlama tekniğinin kullanılması g... Devamı

19 11 2014

DNA’NIN YAPISI-8.Sınıf Konu Anlatımı

  Bilim insanları James Watson (Ceyms Vatsin) ve Francis Crick (Firensis Kirik) birlikte çalışarak üstte görülen DNA`nin yapısını temsil eden modeli hazırlamışlardır.   Nükleotitler DNA`nın temel yapı birimleridir. Bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat, seker ve organik baz bulunur. Organik bazlar adenin (A), timin (T), sitozin (C) ve guanin (G)`dir. Nükleotidler hangi organik bazı içeriyorlarsa o bazın ismiyle adlandırılırlar.   *Nükleotitin yapısında bulunan şeker 5 karbonlu olup Deoksiriboz şekeridir. *Fosfatlar DNA ya asitsi özelliği kazandırırlar. *Nükleik asitler iki çeşittir. DNA ve RNA dır. *Her bir Nükleik asidin (DNA) yapısındaki 4 çeşit nükleotidin farklı sıra , miktar ve farklı kullanımı sonucu farklı kalıtsal şifrelere sahip nükleik asitler (DNA) oluşur. Örneğin adenin bazını içeren nükleotit “adenin nükleotit”, guanin bazını içeren nükleotit “guanin nükleotit” olarak adlandırılır.   DNA`da, nükleotidler bir iplik oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Bu iplikte her zaman adeninin karşısına timin, sitozinin karsısına guanin nükleotiti gelir. DNA, iki iplikten veya zincirdenoluşur. Üstteki şekilde görüldüğü gibi birbirinin etrafında dolanan bu iplikler, DNA`nın  bükülmüş bir merdiven gibi görünmesine sebep olur. *DNA da Guanin nükleotit ile Sitozin nükleotit arasında 3 adet hidrojen bağı vardır. *DNA da Adenin nükleotit ile Timin nükleotit arasında 2 adet hidrojen bağı vardır. Bu Hidrojen bağları ile bağlanmış yapıya  ikili sarmal olarak adlandırılır. Bu iki zincirin birleşmesi ile DNA oluşur. Çevremize baktığımızda canlıların birbirlerinden ve diğer canlı türlerinden farklı olduğunu görüyoruz.... Devamı

01 07 2014

2013-2014 Öğretim Yılı Haziran Dönemi Mesleki-Seminer Çalışmalar

Eğitim ve Öğretimde Etik http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/egitimetik.ppt.html  Proje Hazırlama Teknikleri http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/projehazrlamateknikleri.zip.html Sınıfta Lider Olarak Öğretmen http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/eitimliderliivesnftaliderolarakretmen.rar.html  Erasmus + ve K2 projeleri http://s3.dosya.tc/server24/u4BhGW/07104042_erasmusk2projetantm.pptx.html  Dezavantajlı Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar http://s3.dosya.tc/server24/qYjJkW/dezavantajlocuklarhaziranseminer12-13.doc.html  Jigsaw Tekniği(işbirlikçi öğrenme) http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/i_birlik_jigsaw_tekni_itekinsenturker.rar.html  Zümre Öğretmenler Kurulu Görevleri ve Çalışmaları http://s3.dosya.tc/server24/fSf1qj/zmreretmenlerkurulugrevvealimalri.zip.html  İngilizce Öğretiminde Dramanın Önemi http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/ingilizcogretimdedramaetkinliklerisem.rar.html  İletişim Becerileri http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/iletisimbecerileri.ppt.html  Özgün Ders Materyali Geliştirme http://s3.dosya.tc/server24/1SQEP4/zgnmateryalgeltrme.zip.html  Aile İçi İletişim Sorunları http://s3.dosya.tc/server24/u4BhGW/AILE-ICI-ILETISIM.zip.html  Şube Öğretmenler Kurulu Görevleri ve Çalışmaları http://s3.dosya.tc/server24/fSf1qj/__k.ppt.html  Eğitimde Yaratıcı Drama ve Rol Oynama http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/roloynamaveyaraticidrama.zip.html  Destek Eğitim Sınıfları http://s3.dosya.tc/server24/plXQdA/Destek-Egitim-Odasi-Sunu.ppt.html  Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/ozelegitim.ppt.html  Öğretmen Öğrenci İlişkisi http://s3.dosya.tc/server24/mfRXEj/ogretmenogrenci.ppt.html  Değişen Okul Rolleri... Devamı

29 05 2014

2013-2014 Öğretim Yılı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları-İndir-Download

2013-2014 12.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/fDX43Z/fizik.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/ZaZbWj/2-DONEM-3-YAZILI-3-TEST-DOKUMAN-C-GRUBU.pdf.html http://s3.dosya.tc/server23/ldtyVM/kimya.docx.html 2013-2014 12.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/ZaZbWj/biyoloji.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/aRCFGK/12sindvadersi2d3yazilis.zip.html 2013-2014 12.Sınıf Geometri Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/fDX43Z/geo.doc.html 2013-2014 12.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/aRCFGK/tematik_2_.Donem_3_.Yazili_Sorulari_-1_.doc.html http://s3.dosya.tc/server23/aRCFGK/12MAT-2-3.zip.html 2013-2014 12.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://www.4shared.com/file/_j0gTxrZ/traf11.html 2013-2014 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/fDX43Z/ingilizce.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/Yjb2PH/fizik.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/X0Iu1u/11sinkimmya2d3yazilisi.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/X0Iu1u/11sinbyologi2d3yazzz.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/Yjb2PH/dilveanlat.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Geometri Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/X0Iu1u/11sinifgeometri-2donem-3yazilisorulari.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 3.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server23/X0Iu1u/tematik_2_.Donem_3_.Yazili_Sorulari_-4_.doc.html 2013-2014 11.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 2.Dönem 3.Yazılıs... Devamı

17 03 2014

2013-2014 İlkokul,Ortaokul,Lise 2.Dönem Şök Toplantı Tutanakları

2013-2014 Ana Sınıfı(Okul Öncesi)  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/4J3as3/anasinifi.doc.html 2013-2014 1.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/fsQLUW/SOK_TOPLANTI_TUTANAGI_ORNEK.rar.html 2013-2014 2.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/fsQLUW/SOK_TOPLANTI_TUTANAGI_ORNEK.rar.html 2013-2014 3.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/HL30oK/3.snfk.doc.html  2013-2014 4.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/HL30oK/4sin2dsoktaoplantisi.rar.html 2013-2014 5.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/HL30oK/5sisnnsubeogretmener2donemtopltutan.rar.html  2013-2014 6.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/HL30oK/e_ogretmenler_kurulu_toplanti_tutanagi1.rar.html 2013-2014 7.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/HL30oK/7sin2donemsubeogretmenkrl.rar.html 2013-2014 8.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/fsQLUW/sube.doc.html 2013-2014 9.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/4J3as3/9sinif-2-don-sube.doc.html 2013-2014 10.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/4J3as3/10sinif-2-don-sube.doc.html 2013-2014 11.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/4J3as3/11sinif-2donemsube.doc.html 2013-2014 12.Sınıf  2.Dönem Şube Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server19/4J3as3/12.s_n_f_ube.docx.html    2013-2014 http://ikokmen.blogcu.com/ Her Hakkı Saklıdır. Sitede yayınlanan yazılar ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede sunulan programları kurmadan/çalıştırmadan önce virüs taramasından ge&cced... Devamı

17 03 2014

2013-2014 12.sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download

2013-2014 12.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/efaHgi/FIZIKd2y1.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/efaHgi/k_mya.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/k4ZE2r/12.S_n_fBiyoloji2.D_nem1.Yaz_lI.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/k4ZE2r/12sindilanlatimdersi2d1yazilisaz.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Geometri Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/k4ZE2r/12tmcgeometri2.d_nem1.yaz_l_.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/k4ZE2r/12sinmmatik2d1yazilkfrd.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server3/WdgJHY/traf11.rar.html 2013-2014 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/k4ZE2r/12.SnfAnadoluLisesi_ngilizce2.1.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.4shared.com/file/6ElFahyO/Demokrasi_ve_nsan_Haklar.html 2013-2014 12.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/NNghJB/Co_rafya2.D_nem1.Yaz_lI.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Din Kültürü Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/NNghJB/DinK_lt_r_.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server3/nw11EH/_a_da_T_rkveD_nyaTarihi.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Ülkeler Coğrafyası Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server3/4hJ1NB/Co_rafya2.D_nem1.Yaz_lI.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Sosyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server3/TEMQIY/11sinsosyolojierdalfirinciogullari.rar.html 2013-2014 12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/ser... Devamı

17 03 2014

2013-2014 11.sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download

2013-2014 11.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/c1tc3A/F_Z_K.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dmpjag/11sinkimya2d1yazilicvp.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/VHSLlh/11sinbiyolog2d1yazt.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/gVzZ1B/11sindilanlatimdersi2d1yazilisss.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Geometri Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/VHSLlh/11.S_n_fGeometriDersi.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dmpjag/11sinmatik2d1yazilkdersnmb.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Trafik ve İlkyardım Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/a3oL1B/traf11.rar.html 2013-2014 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/VHSLlh/11sinanadoluingilizce2d1yazilkderss.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.4shared.com/file/6ElFahyO/Demokrasi_ve_nsan_Haklar.html 2013-2014 11.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/c1tc3A/co_rafya11.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Din Kültürü Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/gVzZ1B/11sindin2d1yazilsiz4adet.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server3/TEMQIY/11sininkt2d1yaz.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Ülkeler Coğrafyası Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/a3oL1B/ulkelercografiyasi2d1yazilisaz.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Sosyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dmpjag/11sinsosyolojierdalfirinciogullari.rar.html 2013-2014 11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/serv... Devamı

17 03 2014

2013-2014 10.sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download

2013-2014 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/koqsGE/lise2fizik2d1yazili.zip.html 2013-2014 10.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/TOz0hD/10sinkimya2d1yaziliksaz3.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/TOz0hD/10sinbiyolog2d1yazz.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/5UJqor/10dilvean.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Geometri Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/TOz0hD/10singeomt2d1yazilkh.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/rH0VEG/10sinmatik2d1yaziliksa4.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Psikoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/rH0VEG/psikoloji2d1yaziliserdalfirinciogullari.rar.html 2013-2014 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/5UJqor/10sinanadollisingliz2d1yaz.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Anne ve Çocuk Sağlığı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/5UJqor/10sinannevecocsagliki2d1yazsa.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/TOz0hD/10sincografiya2d1yaziliszaz.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Din Kültürü Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/TOz0hD/10sindinkk2dd1yazim.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/rH0VEG/10sinntarihh2d1yyazilk.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Trafik Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/rH0VEG/10sintrafikdersi.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Sosyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/koqsGE/10sisnmsosyoloji.rar.html 2013-2014 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/rH0VEG/10si... Devamı

17 03 2014

2013-2014 9.sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download

2013-2014 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/FV3Cjl/9Afiz1.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dJ1WIz/9sinkimya2d1yaziilim.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dJ1WIz/9sisnmbiyooji2d1yazilkderss.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/Q2zruD/9sindilanlatimdersi2d1yazlisd.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Geometri Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/FV3Cjl/9.S_n_fGeometri2.d_nem1.Yaz_l_.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dJ1WIz/9sinmmatikk2d1yazilkdesorlarii.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Ticari Belgeler Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/dJ1WIz/9ticaribelgeler.rar.html 2013-2014 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/FV3Cjl/9.S_n_f_ngilizce.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/tBVKpl/Demokrasive_nsanHaklar_.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/Q2zruD/9sincograiy2d1yazilikdr.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Din Kültürü Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/Q2zruD/9sindink2d1yazilis.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/FV3Cjl/9.S_n_fTarih2.D.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/tBVKpl/SA_LIK.rar.html 2013-2014 9.Sınıf Sosyoloji Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://www.4shared.com/file/EeSlasuy/10sisnmsosyoloji.html 2013-2014 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server19/Q2zruD/9sin1edb2dnm1yaz.rar.html 2013-2014 9.S... Devamı