PERFORMANS ÖDEVİ/ GÖREVİ
Hakan Kaya 30 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

yıllık plan

gunluk plan

konu anlatım

fen deneyleri

dosyalar

para kazanma yolları

veli toplantı tutanak

zumre-sube tutanak

odevler

yazılılar

performans odev

proje odev

rehberlik

sosyal kulupler

deneme sınavı

belirli gün ve haftalar

4.sınıf

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

9.sınıf

10.sınıf

11.sınıf

12.sınıf

arastıralım hazırlanalım-6.sınıf

lise odev

okul öncesi

usta öğretici

matematik 4.sınıf

matematik 5.sınıf

matematik 6.sınıf

matematik 7.sınıf

matematik 8.sınıf

Eğitim

videolar

araştıralım hazırlanalım-7.sınıf

araştıralım hazırlanalım-8.sınıf

seminer

test

Diğer İçeriklerim (4927)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (30)
24 04 2007

PERFORMANS ÖDEVİ/ GÖREVİ

PERFORMANS ÖDEVİ/ GÖREVİ

 Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır.

                  Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle, öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Performans ödevlerinin güvenirliği açısından öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

 

Performans ödevi/görevi için örnekler:

·        Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )

·        Sergi oluşturma,

·        Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme,

·        Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme,

·        Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla bir yolcu rehberi geliştirme,

·        Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme,

·        Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,

§         Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama

§         Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme

§         Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma

§         Deney yapma

§         İki çalışmayı (resim, müzik parçası, dans veya oyun) yarattıkları ruh hâli açısından karşılaştırma

§         Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma

§         Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama

§         Bir ev planı çizme

§         Geniş bir grubu doyurmak için gerekli olan yiyecek miktarını hesaplama,

§         Bir müzik parçası besteleme

§         Bir müzik parçası çalma

§         Bir dans sergileme

§         Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma

§         Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme ve sonuçları tartışma

53
0
0
Yorum Yaz