Birey ve Toplum-5.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı
08 10 2009

Birey ve Toplum-5.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

KENDİMİZİ SINAYALIM VERİLEN SÖZÜ TUTMAK

Çocuklar,

Bilmem dikkat ettiniz mi? Birçok kimse, verilen sözü tutmamanın onur kırıcı bir davra­nış olduğunu düşünmez. Çağrıldıkları yere yarım saat, bir saat geç giderler. Her neden­se, toplantıya tam vaktinde gitmek öteden beri umursanmayan bir davranıştır. Bu kötü alışkanlıktan kendinizi koruyunuz. Her işi vaktinde yapmaya alışınız. Birine verdiğiniz sözü mutlaka tutunuz.

                                                                                                    Selim Sırrı TARCAN

                                                                                                        Yaşama Bilgisi

Aşağıdaki üç soruyu metne göre yanıtlayın.

1. Verilen sözü tutmak nasıl bir davranıştır?

A) zevk verici           B) onur verici                C) üzüntü verici             D) acı verici

2.  Yazar bir toplantıya zamanında gitmemeyi nasıl bir davranış olarak nitelendiriyor? A) doğal  B) uygun          C) umursanmayan          D) olağan dışı

3.  Aşağıdakilerden hangisi yazarın çocuklara verdiği öğütlerden biri değildir?

 

A)  Her işi zamanında yapmaya alışınız.

B)   Verdiğiniz sözü tutunuz.

C)  Çağrıldığınız yere geç gitme alışkanlığından kendinizi koruyunuz.

D)  Çağrıldığınız yere biraz geç kalabilirsiniz.

4. "Çağrıldıkları yere yarım saat geç giderler."
"Babam, "Karşıdan karşıya yeşil ışıkta geç." dedi."

Yukarıdaki iki cümlede koyu yazılan kelimeler anlam ilişkisi bakımından nasıl adlandırılır?
A) eş anlamlı
                         B) zıt anlamlı                 C) eş sesli                     D) mecaz anlamlı

5. Aşağıdakilerden hangisi "dayanışma" yı anlatan bir atasözüdür?

A)   Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

B)   Bugünün işini yarına bırakma

C)   Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D)   Demir tavında, her şey vaktinde gerek.

6. Aşağıda birinci sırada verilen kelimeleri, ikinci sıradaki zıt anlamlılarıyla eşleştirin.

bol      uzun   hafif    eğri

çok     büyük büğrü ağır     düz     sert     kısa     dar

……………………………………………………………………………………………

7. Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" özdeyişiyle vermek istediği mesajı yazın.

……………………………………………………………………………………………

 

Aşağıdaki açıklamaları okuyarak doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini koyun.

8.     (   ) Nasrettin Hoca, masallarıyla ünlü bir halk düşünürüdür.

9.     (   ) Mustafa Ruhi Şirin "çocuk yazarı" olarak tanınır.

10. (   ) Kendimizi başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya
çalışmak, empati kurmak demektir.

1478
0
0
Yorum Yaz