ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR ÇALIŞMA TESTLERİ
12 01 2009

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR ÇALIŞMA TESTLERİ

S.1) Biri asit diğeri baz çözeltisi olan iki sıvıdan eşit hacimli miktarlar karıştırılırsa çözelti tamamen nötrleşmektedir. Bu asit ve baz çözeltileri ile aşağıdaki deneyler yapılmaktadır.

Asit çözeltisinin farklı miktarları üç ayrı kapta bulunmaktadır. Bu kapların her birine 10 mI baz çözeltisi ilave edildiğinde,

I. Kapta turnusol kağıdı maviden kırmızıya,

II. Kapta turnusol kağıdı kırmızıdan maviye dönüşmekte,

III. Kapta ise mavi ve kırmızı turnusol kağıtları renk değıştirmemektedir.

Bu bulgulara göre, bu üç kaptaki asit çözeltilerinin hacimleri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

A) I>III>II      B) II>III>I    C) I = II>III     D) III>II>I

 

S.2)X: Elektriğı ileten sulu çözeltidir.

Y: Mavi turnusolu kırmızıya dönüştüren çözeltidir.

Z: İçerdiği 0H iyonu derişimi H derişiminden fazla olan sulu çözelti         Yukarıdaki çözeltilere ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) X, bez çözeltisi olabilir.

B) Y, asit özellikte çözeltidir.

C) Z, çözeltisinde mavi turnusol kağıdı renk değiştirmez

D) Y ve Z çözeltileri karıştırılsa kimyasal tepkime oluşmaz

 

S.3)Asit ve tuzlar için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi turnusola etki etme

B) Tatlarının ekşi olması

C) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi

D) Suda moleküler çözünme

S.4) Yemek tuzu saf suda çözülürse, oluşan çözelti

I. Elektrik akımını iletir.                                                                

 II. Mavi turnusolu kırmızıya dönüştürür,                                                             

 III. Turnusola etki etmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C)IveII         D)IveIII

 

S.5) Aşağıdakilerden hangisi asitlerle bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?

A) Tuz oluşturabilme

B) Elektrik akımını iletme

C) 0H iyonu bulundurma

D) Turnusol kağıdının rengini değiştirme

 

S.6) Asit ve tuzlar için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi turnusola etki etme

8) Tatlarının ekşi olması

C) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi

D) Suda moleküler çözünme

 

I. NaCİ nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.

II. Bütün asit—baz tepkimelerinde tuz ve su oluşur.

III. Sirkeli su turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

S.7)Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız III  C) I ve III     D) II ve III

 

S.8)Üç farklı kapta bulunan NaOH çözeltisine sırasıyla

Zn, Mg ve HCI ilave ediliyor.

Buna göre bu kaplardaki değişimler için aşağıda-

kilerden hangisi doğrudur?

A) Her üç kapta da gaz çıkışı gözlenir.

B) Il. kapta Mg katısı dibe çöker.

C)11. ve Il. kaplarda tuz oluşur.

D) 1. kapta su oluşur.

 

3244
0
0
Yorum Yaz